Badanie preferencji pasażerów oraz jakości transportu publicznego w Województwie Świętokrzyskim zostało zakończone.

Dziękujemy za udział w badaniu.